Відкрита угода на використання сертифікатів SSL DigiCert Thawte Geotrust RapidSSL Україна
Логотип департаменту безпеки WebTrust ТОВ Адграфікс

ТИПОВИЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР ПРО ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ SSL

СПРАВЖНІЙ АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВР ПРО ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ SSL ( "ДОГОВІР") ЗАКЛЮЧАЄТЬСЯ МІЖ КОМПАНІЄЮ DIGICERT ТА ЇЇ ДОЧІРНИМИ КОМПАНІЯМИ (ДАЛІ «КОМПАНІЯ») ТА ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКУ ВИ ПРЕДСТАВЛЯЄТЕ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ (ДАЛІ «Абонент» АБО «ВИ»). ЦЕЙ ДОГОВІР ОПИСУЄ ДІЮЧІ ЩОДО АБОНЕНТА ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГИ. ВИБІР ВАРІАНТУ «ПРИЙМАЮ» АБО ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГИ ОЗНАЧАЄ, ЩО АБОНЕНТ ГАРАНТУЄ НАЯВНІСТЬ У НЬОГО ПРАВ НА ПІДПИСАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, В ПОВНІЙ МІРІ РОЗУМІЄ ЗГАДАНІ ТУТ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗГОДЕН ВИСТУПАТИ В ЯКОСТІ СТОРОНИ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ І ПРИЙНЯТИ СПРАВЖНІ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГІДНІ З УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, НЕ ЗАПИТУЙТЕ, НЕ ПРИНИМАЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ СЕРТИФІКАТ, ВИПУЩЕНИЙ В РАМКАХ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

ЯКЩО ВИ Є КЛІЄНТОМ РЕСЕЛЕРА (ЯК ВІН ВИЗНАЧЕНИЙ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ), АБОНЕНТ ЗАЯВЛЯЄ І ГАРАНТУЄ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ СВОЄМУ РЕСЕЛЕРУ ЗАПИТУВАТИ, ПРИЙМАТИ, УСТАНОВЛЮВАТИ, ПІДТРИМУВАТИ, ОНОВЛЮВАТИ І ПРИ НЕОБХІДНОСТІ АНУЛЮВАТИ СЕРТИФІКАТ ВІД ІМЕНІ АБОНЕНТА. ДОЗВОЛЯЮЧИ РЕСЕЛЕРУ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВАШ СЕРТИФІКАТ, АБОНЕНТ БАЖАЄ НЕСТИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ. ЯКЩО ВИ Є РЕСЕЛЕР І ПОДАЛИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ,

СЕРТИФІКАТУ ЯК УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК АБОНЕНТА, ТО РЕСЕЛЕР ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТВЕРДЖЕННЯМИ І ГАРАНТІЯМИ, ПЕРЕДБАЧЕНИМИ ЦИМ ДОГОВОРОМ. ЯКЩО ВИ Є РЕСЕЛЕР І ПОДАЄТЕ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ, ТО ЦЕЙ ДОГОВІР ДІЄ ЩОДО ВАС ЯК АБОНЕНТА ПОВНОЮ МІРОЮ, ЗА ВИНЯТКОМ ПЕВНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ РЕСЕЛЕРА.

Частина I - УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

1. Обробка Заявки на сертифікат.
a) Після того як Компанія отримає необхідний платіж і завершить процедури аутентифікації, передбачені для обраного Вами Сертифікату SSL, Компанія обробить Вашу Заявку на сертифікат.
b) Якщо Заявка на сертифікат буде схвалена, Абонент повинен відправити Запит на підпис сертифіката ( «ЗПС») в форматі, зазначеному Компанією, щоб Компанія могла видати Вам Сертифікат SSL. Якщо Компанія не отримає ваш Запит протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня схвалення Заявки на сертифікат і в іншому Сертифікат буде готовий до видачі, то схвалена Заявка на сертифікат автоматично припинить діяти.
c) Абонент повинен перевірити інформацію, що міститься в Сертифікаті, і в разі помилок негайно повідомити про це Компанію. При отриманні такого повідомлення Компанія може відкликати Сертифікат та видати Вам виправлений Сертифікат.

2. Порядок використання та обмеження.
a) Сертифікат може бути встановлений тільки на сервери, які доступні під іменами subjectAltName, зазначеними в сертифікаті.
b) Абоненту забороняється використовувати Сертифікат: (i) від імені або за дорученням будь-якої іншої організації; (Ii) для виконання операцій з закритими або відкритими ключами в зв'язку з ім'ям домена і (або) організації, відмінним від зазначеного Вами в заявці на сертифікат; (Iii) на більш ніж одному фізичному сервері або пристрої одночасно, якщо Абонент не придбав програму ліцензування сертифікатів або Сертифікат, який передбачає додаткові серверні ліцензії або необмежену їх кількість; (Iv) на обладнанні для управління і контролю в умовах, пов'язаних з високим ризиком, а також в тих випадках, коли необхідна безвідмовна робота (наприклад, експлуатація АЭС, бортові системи навігації та зв'язку, системи управління повітряним рухом або системи управління озброєнням), в яких відмова може привести безпосередньо до загибелі людей, отримання травм або серйозного збитку для навколишнього середовища. Якщо Абонент використовує програму ліцензування сертифікатів, то Абонент визнає і погоджується з тим, що цей варіант обслуговування може підвищити ризики порушення безпеки в мережі і що Компанія прямо відмовляється від відповідальності за порушення безпеки, викликані поширенням одного ключа по декільком пристроям. ККОМПАНІЯ РОЗГЛЯДАЄ НЕЛІЦЕНЗІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТА НА ПРИСТРОЇ, РОЗТАШОВАНИМ НАД СЕРВЕРОМ АБО ГРУПОЮ СЕРВЕРІВ, ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВ І БУДЕ ПЕРЕСЛІДУВАТИ ПОРУШНИКІВ В МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЗАКОНОМ.
d) Якщо Абонент вирішить демонструвати Знак, він повинен буде встановити і відображати його в суворій відповідності з умовами Ліцензійної угоди про знак, опублікованого в Сховище.
e) Абоненту забороняється використовувати OCSP будь-яким способом, що не допускається відповідно до умов надання придбаних послуг. Компанія залишає за собою право на стягнення додаткової плати за надмірне використання OCSP.

3. Звітність та відкликання Сертифіката. Якщо Абонент виявить або запідозрить, що закритий ключ, наданий за даним Договором, був розсекречений, якщо інформація в Сертифікаті виявиться невірною або неточною або якщо зміниться назва організації Абонента і (або) зареєстроване доменне ім'я, Абонент повинен буде негайно припинити використання Сертифіката та пов'язаного з ним закритого ключа і відразу ж попросити Компанію відкликати Сертифікат (сертифікати). Якщо Компанія виявить або запідозрить, що закритий ключ був розсекречений або Сертифікат використовувався неправильно, Абонент повинен виконати вказівки Компанії протягом терміну, обумовленого Компанією. Компанія залишає за собою право відкликати Сертифікат в будь-який час без попереднього повідомлення, якщо: (i) Компанія виявить, що інформація, що міститься в Сертифікаті, більш недійсна; (Ii) Абонент порушить або не виконає свої зобов'язання за цим Договором або Ліцензійного договору про знак, або (iii) Компанія встановить, що подальше використання Вашого Сертифікату може загрожувати безпеці або цілісності ІВК або Компанії. Компанія також може відкликати Сертифікат за несплату.

4. Зобов'язання після відкликання та закінчення терміну дії Сертифіката. Після закінчення терміну дії або отримання повідомлення про відкликання Сертифіката Абонент повинен негайно видалити Сертифікат з усіх пристроїв, на яких він встановлений, і не повинен використовувати його в подальшому ні в яких цілях. Якщо Абонент разом з анульовані Сертифікатом встановив Знак, то Абонент повинен видалити цей Знак зі свого веб-сайту.

5. Супутні послуги. Абоненту можуть надаватися додаткові послуги, які можуть включати в числі іншого: (i) щоденне сканування веб-сайту на наявність шкідливого коду; (Ii) оцінку вразливості мережевої середовища; (Iii) послуги, пов'язані з наданням Знаків, і (або) (iv) доступ до компонентів і функцій управління обліковим записом через веб-консоль. Відносно таких Послуг можуть діяти попередні вимоги і додаткові умови, які визначаються на розсуд Компанії.

6. Заяви та гарантії Компанії. Компанія заявляє і гарантує, що: (i) інформація в Сертифікаті не містить помилок, допущених Компанією в результаті того, що компанія не виявила сумлінності при створенні Сертифікату; (Ii) Сертифікати видаються Компанією у відповідності з усіма істотними умовами Положення про сертифікатної практиці (ПСП) і (iii) послуги з відкликання сертифікатів і використання Сховища відповідають усім істотним умовам ПСП.

7. Заяви та гарантії Абонента. Абонент заявляє і гарантує Компанії і Довіряючим сторонам, що:
(i) вся інформація, необхідна для видачі Сертифіката, яку Ви передаєте Компанії в кожній заявці на сертифікат, є точною і повною;
(ii) Абонент сповістить Компанію, якщо відомості, які він повідомив Компанії в своїй заявці на сертифікат, зміняться або стануть недійсними;
(iii) надана Абонентом в Сертифікаті інформація (включаючи адресу електронної пошти) не порушує прав інтелектуальної власності третіх осіб;
(iv) надана Абонентом в Сертифікаті інформація (включаючи адресу електронної пошти) не використовувалась і не буде використовуватися в протизаконних цілях;
(v) Абонент або прямо уповноважена ним особа були (на момент створення) і залишаться єдиними власниками закритого ключа, контрольної фрази, PIN-коду та програмного або апаратного механізму захисту закритого ключа, при цьому не уповноважені особи не мали і не матимуть доступу до цих матеріалів і даних;
(vi) Абонент буде використовувати сертифікат виключно в дозволених, законних цілях відповідно до цього Договору;
(vii) Абонент буде використовувати Сертифікат як кінцевий користувач, а не як Центр сертифікації, що видає Сертифікати, що складає списки відкликаних сертифікатів, або будь-яким іншим способом;
(viii) кожний цифровий підпис, створений за допомогою закритого ключа, є цифровим підписом Абонента, а Сертифікат був прийнятий і діяв (не був відкликаним або простроченим) в момент створення цифрового підпису;
(ix) Абонент висловлює згоду з тим, що цей Договір є умовою одержання Сертифіката; і
(x) Абонент буде відслідковувати технічну реалізацію ІВК, втручатися в неї або виконувати її зворотне проектування (крім випадків, коли це не можна заборонити в рамках чинного законодавства), не отримавши попередньо письмового дозволу від Компанії, а також не буде іншим чином навмисно піддавати загрозі безпеку ІВК. Крім того, Абонент заявляє і гарантує, що володіє достатньою інформацією для прийняття зваженого рішення про те, в якій мірі він буде покладатися на цифровий сертифікат, виданий в межах ІВК, що Абонент несе одноосібну відповідальність за прийняття рішення про довіру або недовіру до такої інформації і що Абонент приймає на себе юридичні наслідки невиконання своїх зобов'язань в якості Довіреної сторони, передбачених Договором з Довіреною стороною.
(xi) Якщо придбані Вами Послуги включають пошук шкідливого коду і (або) оцінку вразливості, Абонент також заявляє і гарантує Компанії, що у нього є офіційні повноваження на те, щоб дозволити Компанії виконувати оцінку; якщо управління веб-сайтом і (або) його хостинг здійснює сторонній постачальник послуг, то Абонент гарантує, що отримав у постачальника послуг дозвіл, необхідний Компанії для виконання оцінки.

8. Заяви та гарантії Реселера. Реселер заявляє і гарантує Компанії і Довіреним сторонам, що (i) він отримав у клієнта дозвіл на укладення цього Договору від імені клієнта і (або) має право пов'язувати клієнта зобов'язаннями за цим Договором; а також що (ii) він буде дотримуватися умов цього Договору та забезпечить їх дотримання клієнтом.

9. Політика повернення коштів. Якщо Ви з якоїсь причини не цілком задоволені Сертифікатом або Послугами, Ви можете протягом 30 (тридцяти) днів з моменту схвалення Заявки на сертифікат попросити Компанію відкликати Сертифікат (якщо він був виданий), припинити надання Послуг і здійснити повернення коштів. Після закінчення першого 30-денного періоду Ви маєте право отримати повернення коштів тільки в тому випадку, якщо Компанія порушила умови гарантії або інші істотні зобов'язання за Договором. Відносно сертифікатів RapidSSL вищеописана політика повернення коштів може бути застосована за тим винятком, що початковий період повернення коштів становить 7 (сім) днів з моменту схвалення Заявки на сертифікат. Дія цього розділу на Вас не поширюється, якщо Ви придбали Сертифікат у Реселера.

10. Конфіденційність. В рамках цього розділу займенники «Ви» і «Ваш» вживаються для позначення Вашого мережевого адміністратора (адміністраторів) або будь-якого іншого співробітника Вашої організації, визначеного Вами. Ви погоджуєтеся з використанням Ваших даних і інформації на умовах, описаних нижче. Компанія буде використовувати і обробляти дані і інформацію, надані Вами в ході подачі Заявки на сертифікат і (або) процесу реєстрації, відповідно до заяви Компанії про конфіденційність ( «Заява про конфіденційність»), яка стосується цих послуг і може підлягати періодичному оновленню та розміщена на домашній сторінці веб-сайту Компанії. Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія може включати в ваш Сертифікат і Знак (якщо є) інформацію, зазначену Вами в заявці на сертифікат. Компанія також може (i) публікувати Ваш Сертифікат, Знак і інформацію, що міститься в них, в Сховище і на сторонніх сайтах і (ii) використовувати цю інформацію в цілях, передбачених в цьому Договорі та декларації про конфіденційність.
(a) Дані, що автоматично збираються, передаються і зберігаються. В рамках послуг в вашому середовищі збираються і автоматично передаються в компанію і зберігаються там такі дані, як IP-адреси користувачів або серверів, відомості про браузер, тип операційної системи та інше ( «передана і збережена інформація»). Передана і збережена інформація використовується головним чином з метою адміністрування облікових записів, безпеки і аналітики.
(b) Додаткова зібрана інформація. В рамках надання Послуг Компанія збирає інформацію, яку Ви вказуєте при реєстрації для отримання Послуг (наприклад, імена контактних осіб, номери телефонів, адреси електронної пошти та поштові адреси, платіжна інформація, імена доменів, паролі і контрольні запитання та відповіді), і використовує і обробляє цю інформацію відповідно до цього Договору.
(c) Цілі збору даних. Зібрана інформація використовується в цілях налаштування і надання Вам доступу до послуг, а також активації і оптимізації характеристик послуг; для внутрішніх досліджень і розробок, в тому числі для поліпшення продуктів і послуг Компанії; для статистичного аналізу розгортання продукту, включаючи аналіз тенденцій і порівняння по всій базі установок; з метою реагування на запити клієнтів; а також для оновлення продуктів. Ви погоджуєтеся з тим, що зібрана інформація може також використовуватися для надання Вам інформації про цікаві для Вас продукти і послуги, в тому числі інформації про оновлення, знижки та (або) компоненти.
(d) Технічна підтримка. Якщо Ви надаєте інформацію Компанії при зверненні в службу технічної підтримки ( «Інформація для технічної підтримки»), така інформація буде оброблятися і використовуватися Компанією для надання необхідної технічної підтримки, в тому числі для аналізу помилок.
(e) Обмін даними та передача даних. З метою підвищення обізнаності про ризики інтернет-безпеки, а також їх виявлення і попередження компанія має право надавати певну інформацію, зібрану за допомогою послуг, і (або) інформацію для технічної підтримки ( «зібрана інформація») дослідним організаціям і іншим постачальникам програмного забезпечення для систем безпеки. Компанія також має право використовувати статистичні дані, засновані на зібраній інформації (отриманої за допомогою Послуг або наданої Вами), для відстеження тенденцій в області загроз безпеки і публікації звітів по їх аналізу. Зібрана інформація може передаватися компанії, її афілійованим особам і підрядникам в США або інших країнах, в яких можуть бути прийняті менш жорсткі закони про захист даних в порівнянні з регіоном, в якому ви перебуваєте (включаючи Європейський союз), і буде зберігатися і оброблятися в вищевказаних цілях вручну і в електронному вигляді за допомогою глобальних систем і інструментів. До зібраної інформації можуть отримувати доступ співробітники або підрядники компанії на основі принципу службової необхідності і виключно для використання в перерахованих вище цілях. У цих же цілях зібрана інформація може передаватися партнерам і постачальникам, які обробляють дані від імені компанії, в тому числі постачальникам послуг платіжних систем. Компанія зробила кроки щодо забезпечення відповідного рівня захисту зібраної інформації в разі її передачі.
(f) Ваші зобов'язання щодо особистих даних. Вашим обов'язком є ​​дотримання законодавства щодо збору, використання і захисту особистої інформації, що діє в країні або регіоні вашого місцезнаходження, коли ви передаєте компанії особисту інформацію ваших користувачів або третіх осіб. Зокрема, Ви зобов'язані інформувати користувачів і третіх осіб про факт надання Компанії їхньої інформації і способах її подальшого використання і отримувати від них відповідні дозволи на передачу і використання інформації.
(g) Надання інформації правоохоронним органам. Відповідно до чинних законів Компанія залишає за собою право взаємодіяти з будь-якими правоохоронними органами в рамках будь-якого судового процесу або іншого офіційного розгляду з питань використання Вами Послуг. Це означає, що Компанія має право надавати документи та інформацію в зв'язку з судовими повістками, а також розслідуваннями, які ведуть правоохоронні чи інші державні органи.
(h) Звернення до Компанії з питань конфіденційності. Додаткові відомості про те, як обробляються дані клієнтів, наведені у відповідному положенні про конфіденційність. При виникненні питань щодо зібраної інформації або політики конфіденційності компанії звертайтеся за адресою електронної поштиprivacy@DIGICERT.com.
(i) Реселери. Якщо Ви є Реселером, який діє від імені клієнта, Ви гарантуєте, що володієте всіма правами (і дозволами), необхідними для надання Компанії інформації клієнта. Ви усвідомлюєте, що Компанія буде обробляти і (або) передавати інформацію, надану Вами в заявці на сертифікат, на території США та інших юрисдикцій, де зберігається присутність Компанії. Додаткові відомості про те, як обробляються дані клієнтів, наведені у відповідній Заяві про конфіденційність.
(j) Ваша згода. Користуючись Послугами, ви визнаєте і погоджуєтеся, що Компанія може збирати, зберігати, зберігати, розкривати і аналізувати зібрану інформацію у викладених ціліях.

11. Відшкодування збитку. Ви гарантуєте Компанії, її директорам, акціонерам, керівникам, агентам, співробітникам і правонаступникам відшкодування шкоди, правовий захист і звільнення від відповідальності в разі будь-яких претензій, скарг, позовів, судових рішень, вимог відшкодування збитків і витрат з боку третіх осіб (включаючи обгрунтовані витрати на оплату послуг адвоката), що виникли в результаті (i) порушення Вами гарантій, заяв і зобов'язань за цим Договором, (ii) фальсифікації або спотворення фактів у Вашій заявці на сертифікат, (iii) порушення будь-яких прав інтелектуальної власності на інформацію або матеріали, надані Вами, (iv) приховування суттєвого факту в заявці на сертифікат, якщо спотворення або незгадування інформації було допущено через недбалість або з наміром обдурити кого-небудь, або (v) нездатності забезпечити захист закритого ключа, використовувати надійну систему або вжити необхідних заходів обережності, щоб запобігти порушенню безпеки, втрату , розкриття, зміна або несанкціоноване використання закритого ключа відповідно до цього Договору. Компанія негайно повідомить Вас про такі претензії, і Ви будете нести повну відповідальність за захист за позовом (включаючи можливі способи врегулювання), проте за тієї умови, що (a) Ви будете тримати Компанію в курсі справ і проведення з нею в ході судового розгляду або врегулювання спору, (b) без письмового дозволу Компанії, в якому не може бути відмовлено без підстав, Ви не маєте права врегулювати претензію, якщо врегулювання є наслідком або частиною будь-якої кримінальної справи, позову або виробництва, передбачає застереження, допущення або визнання відповідальності або правопорушення (в силу Договору або делікту або на інших підставах) з боку Компанії або вимагає від Компанії певних дій або негрошового відшкодування, і (c) Компанія матиме право брати участь у захисті за позовом із залученням юристів за своїм вибором за свій рахунок. Положення розділу 11 залишаться в силі після припинення дії цього Договору. Як довіряюча сторона, Ви гарантуєте Компанії, її директорам, акціонерам, керівникам, агентам, співробітникам і правонаступникам відшкодування шкоди, правовий захист і звільнення від відповідальності в разі будь-яких претензій, скарг, позовів, судових рішень, вимог відшкодування збитків і витрат з боку третіх осіб (включаючи обгрунтовані витрати на оплату послуг адвоката), що виникли в результаті того, що (i) Ви не виконали зобов'язання довіряти боку, викладені у відповідному Договорі з довіряє стороною; (Ii) Вашу довіру до надійності Сертифікату в конкретних обставинах було необгрунтовано або (iii) Ви не перевірили стан Сертифікату і не встановили, що він не прострочений і не відкликаний.

12. Програма захисту. На Абонента може поширюватися дія останньої версії програми захисту, докладні відомості про яку публікуються в Сховище. В рамках програми захисту Компанія відшкодує Абоненту певної шкоди, що виник внаслідок порушення Компанією однієї або декількох обмежених гарантій, описаних в програмі захисту, в встановлених в цьому Договорі межах. Сертифікати, що надаються безкоштовно в складі ознайомчого пропозиції Компанії, що не потрапляють під дію програми захисту.

13.Відмова від гарантій. ЯКЩО ПРИДБАНІ ВАМИ ПОСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТЬ СКАНУВАННЯ САЙТУ АБО МЕРЕЖІ, ТО (1) КОМПАНІЯ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПРИ СКАНУВАННІ БУДУТЬ ВИЯВЛЕНІ ВСІ ШКІДЛИВІ ПРОГРАМИ І (АБО) ВРАЗЛИВОСТІ І ЩО ЗВІТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТАКИМ СКАНУВАННЯМ, БУДУТЬ БЕЗПОМИЛКОВИМИ; (2) ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ІСНУЮТЬ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З СКАНУВАННЯМ ВЕБ-САЙТІВ, І ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ЦІ РИЗИКИ.

14. Обмеження відповідальності.
14.1. ЯКЩО НА НАБУТИЙ ВАМИ СЕРТИФІКАТ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПРОГРАМА ЗАХИСТУ, ТО МАКСИМАЛЬНА СУМА, ЯКУ КОМПАНІЯ ПОВИННА БУДЕ ВАМ ВИПЛАТИТИ ЗА ПРОГРАМОЮ ЗАХИСТУ, ВИЗНАЧЕНА У ПРОГРАМІ ЗАХИСТУ. КРІМ ТОГО, ОБМЕЖЕННЯ НА РОЗМІР ВІДШКОДУВАНЬ І ВИПЛАТ, ОПИСАНІ В РОЗДІЛІ, НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ВИКЛАДЕНІ В ДОГОВОРІ, БУДУТЬ ОДНАКОВИМИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД КІЛЬКОСТІ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ, ТРАНЗАКЦІЙ АБО ПРЕТЕНЗІЙ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ДАННОГО ДОГОВОРУ. РОЗДІЛ НЕ ОБМЕЖУЄ ПОВЕРНЕННЯ ЗАСОБІВ ТА ПЛАТЕЖІ ПО ПРОГРАМІ ЗАХИСТУ.

15. Права сторонніх вигодонабувачів. При використанні сертифікатів GeoTrust або RapidSSL Ви погоджуєтеся з тим, що корпорація Microsoft буде прямо обумовленим стороннім вигодонабувачем за зобов'язаннями, передбаченими цим Договором.

16.DIGICERT може змінити Послугу в будь-який момент з метою збереження її ефективності.

17. Послуга може бути доступна і застосовуватися глобально відповідно до чинних обмежень на експорт і технічними обмеженнями згідно з діючими правилами DIGICERT.

Частина II - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І УМОВИ

1. Термін дії та припинення дії Договору
(a) Термін дії та припинення дії Договору. За винятком випадків, коли дія Договору припиняється через порушення зазначених вище умов, Договір продовжує діяти до припинення або закінчення дії Послуги, придбаної на його основі. Якщо одна зі сторін допустить істотне порушення умов цього Договору (за винятком порушень, за які прямо передбачено вичерпний набір санкцій), друга сторона має право розірвати цей Договір, якщо наслідки порушення не будуть усунуті протягом тридцяти (30) днів з моменту повідомлення про порушення .
(b) По завершенні дії Договору Абонент зобов'язується припинити користуватися Послугою. Крім того, припинення дії цього Договору не звільняє його сторони від яких би то не було зобов'язань, що виникли до припинення його дії. Умови, які з-за свого характеру повинні зберігатися і після припинення, переривання або закінчення терміну дії, збережуть свою силу.

2. Вознаграждения, оплата и налоги
Відповідна оплата буде вказана на веб-сайті на момент придбання або в відповідному рахунку («Винагороди за послугу»). Якщо прямо не зазначене інше, Винагороди за послугу підлягають оплаті негайно і не підлягають поверненню. На всі суми, які не сплачені в строк, після закінчення періоду відстрочки, якщо він встановлений, нараховується штраф за затримку оплати в розмірі 1,5% на місяць або максимальної суми, передбаченої законом. Всі Винагороди за послугу вказуються без урахування податків. Абонент сплачує всі встановлені в зв'язку з справляємими платежами, зазначеними в цьому документі, податки, мита, збори та інші виплати державі (зокрема, податки з продажів, на послуги і за використання, виходячи з чистого доходу DIGICERT), що не вважаються частиною Винагород за послугу, не вираховуються з них і не підлягають відшкодуванню. Всі платежі, належні DIGICERT, повинні проводитися без будь-яких відрахувань або утримань в рахунок оплати податків, зборів, штрафів та іншого, з урахуванням передбачених законом винятків, в таких випадках сума, яка підлягає сплаті, повинна бути збільшена відповідним чином, так щоб після подібного вирахування або утримання компанія DIGICERT отримала і зберегла (без виникнення фінансових зобов'язань в цьому відношенні) чисту суму, що дорівнює сумі, яку вона одержала б у разі відсутності відрахувань і утримань. Цей Розділ не діє в разі придбання Послуги у Реселера.

3. Права власності
«Права на інтелектуальну власність»- всі відомі або існуючі права на нематеріальні активи, включаючи, серед іншого, зареєстровані і незареєстровані в США і в інших країнах авторські права, фірмове оформлення, товарні знаки, найменування юридичних осіб, емблеми, винаходи, патенти, заявки на патенти, програмне забезпечення, технології, а також всі інші права на інтелектуальну і іншу власність. Абонент визнає, що компанія DIGICERT і її ліцензіари зберігають за собою всі права інтелектуальної власності та права на володіння всією своєю Конфіденційною інформацією або іншою виробничою інформацією, що є власністю фірми, продуктами, послугами, ідеями, концепціями, методиками, винаходами, технологічними процесами, програмами або авторськими роботами, створеними, втіленими або здійсненими в зв'язку з послугами, наданими DIGICERT відповідно до цього документа, зокрема права інтелектуальної власності та права на володіння всіма модифікаціями, модернізаціями, результатами складацької роботи, настройками, перекладами, оновленнями і інтерфейсами (надалі «Роботи DIGICERT»). У число Робіт DIGICERT не належать ті, що були у Абонента до укладення цього Договору активи, такі як обладнання, програмне забезпечення або мережі. Ніщо в цьому Договору не може служити джерелом яких би то не було прав власності або ліцензій на Права на інтелектуальну власність другої сторони, і кожна зі сторін буде незалежно від іншої сторони володіти і управляти своїми правами на інтелектуальну власність.

4. Конфіденційна інформація
«Конфіденційна інформація» - матеріали, дані, системи та інша інформація про господарську або комерційну діяльність, прогнозах, ринкових цілях, фінансових відносинах, продуктах, послугах, клієнтах або Правах на інтелектуальну власність, що належать іншій стороні і при цьому недоступні і невідомі широкому загалу. До складу Конфіденційною інформацією, крім іншого, входять умови цього Договору, а також вся інформація про технічні аспекти використання послуг, програмного або апаратного забезпечення DIGICERT, що надаються або пропонуються в рамках Договору. Сторони визнають, що в силу характеру відносин, в які вони вступають в рамках цього Договору, кожна з них може отримувати конфіденційну інформацію, що належить іншій стороні, або доступ до такої інформації. Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію ( «Отримуюча сторона»), зобов'язується зберігати в секреті всю конфіденційну інформацію, отриману від іншої сторони ( «Розкриваюча сторона») як в усному, так і в письмовому вигляді, не розкривати конфіденційну інформацію будь-яким третім особам і не робити її доступною їм будь-якими іншими способами без попередньої письмової згоди Розкриваючої сторони, з тим єдиним винятком, що Отримуюча сторона може розкрити умови цього Договору своїм юридичним і комерційним консультантам, якщо вони дадуть зобов'язання зберігати конфіденційність такої Конфіденційної інформації на умовах не менш жорстких, ніж встановлені цим Договором. Додатково до цього Отримуюча сторона зобов'язується користуватися Конфіденційною інформацією тільки з метою виконання своїх обов'язків за цим Договором. Незважаючи на попереднє положення, дані зобов'язання не поширюються на конфіденційну інформацію, яка: (i) є або стане загальновідомою, якщо тільки загальновідомість не стане наслідком неправомірних чи інших дій Отримуючої сторони; (ii) була правомірно отримана Отримуючою стороною до того, як вона була розкрита Розкриваючою стороною; (Iii) після розкриття буде правомірно отримана Отримуючою стороною від третьої особи, правомірно володіє цією Конфіденційною інформацією без обмежень; (Iv) буде незалежно розроблена Отримуючою стороною, не спираючись на отриману конфіденційну інформацію; або (v) повинна бути розкрита в силу вимог закону і судового наказу, за умови що Отримуюча сторона невідкладно повідомить Розкриваючу сторону в письмовому вигляді про таку необхідність, щоб дати Розкриваючій стороні можливість спробувати отримати право на захист або інші юридичні засоби запобігання розкриття інформації, а також буде в розумній мірі сприяти Розкриваючій стороні в її спробах отримати право на захист або інші юридичні засоби запобігання розкриття інформації.

5. Конфіденційність
Надаючи Особисту інформацію (згідно з ланим нижче визначенням), Абонент щодо себе, своїх користувачів і контактних осіб підтверджує і погоджується з тим, що: від Абонента може знадобитися надати певну особисту інформацію, що стосується конкретних осіб ( «Особиста інформація»), яка буде оброблятися і може бути доступною для філій, партнерів і субпорядчіков DIGICERT в будь-якій точці світу з метою надання Послуги, для збору статистичної інформації про Послугу, для внутрішніх досліджень і розробок, включаючи країни, в яких прийняті менш суворі закони про захист даних, ніж в регіоні, в якому перебуваєте Ви або Ваші користувачі. DIGICERT може розголошувати зібрану Особисту інформацію на прохання представників правоохоронних органів відповідно до вимог і дозволів закону, а також у відповідь на виклик до суду або на інший юридичний процес. Особиста інформація, збір якої може знадобитися від Абонента з метою надання Послуги, може включати без обмежень: імена, електронна адреса, IP-адреса та відомості про призначені контактні особи в рамках надання Послуги, Особисту інформацію, надану під час налаштування Послуги або наступних викликів, а також іншу Особисту інформацію, обумовлену в цьому документі. З усіма питаннями по Особистій інформації Абонента звертайтеся за наступною адресою:DIGICERT Corporation — Privacy Program Office, 350 Ellis Street, PO Box 7011, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Електрона пошта: privacy@DIGICERT.com.

6. Відшкодування збитків за порушення прав на інтелектуальну власність
(a) Зобов'язання DIGICERT по відшкодуванню коштів за порушення прав на інтелектуальну власність. В обсязі, в якому будь-які претензії, судові позови і розпорядження третіх осіб будуть засновані на судженні про те, що Послуги порушують будь-які права щодо виданих в США патентів, авторських прав або комерційної таємниці (далі «Претензії у зв'язку з порушенням прав»), DIGICERT зобов'язується звільнити Абонента і ваших директорів, керівників, агентів, співробітників і правонаступників від таких Претензій у зв'язку з порушенням прав і компенсувати Абоненту всі витрати, пов'язані з виконанням рішень про відшкодування шкоди, в обсязі, в якому відповідний збиток був безпосередньо викликаний Послугами DIGICERT або встановлений DIGICERT в договірному порядку в рамках мирової угоди, а також всі супутні витрати (включаючи судові витрати в розумних межах). У разі пред'явлення будь-яких Претензій у зв'язку з порушенням прав DIGICERT має право на власний розсуд придбати право на продовження надання відповідної Послуги або замінити або змінити Послугу таким чином, щоб вона могла надаватися DIGICERT і використовуватися Абонентом без порушення прав третіх осіб щодо виданих в США патентів , авторських прав та комерційної таємниці. Якщо жодна з цих можливостей не буде доступна DIGICERT на комерційно виправданих умовах, DIGICERT має право невідкладно припинити надання Послуги, письмово повідомивши Абонента про це. При цьому DIGICERT зобов'язується протягом тридцяти (30) днів з моменту припинення надання Послуги виплатити вам неустойку в розмірі частки від винагороди, сплаченого в авансовому порядку за надання Послуги (за вирахуванням винагороди за установку і інші разові винагороди), пропорційній періоду, що залишився часу, протягом якого заздалегідь оплачена Послугу не надаватиметься. Вищевказане положення про звільнення від відповідальності не поширюється на випадки порушення прав внаслідок: (i) використання будь-яких компонентів і продуктів третіх осіб або з відкритим кодом; (ii) використання Послуги з порушенням положень Договору; (Iii) використання Послуг в поєднанні з будь-якими іншими послугами, програмним або апаратним забезпеченням, що не наданиq DIGICERT, якщо порушення прав було обумовлено таким поєднанням; (Iv) внесенням будь-яких змін в Послуги будь-якими особами, за винятком DIGICERT, якщо порушення прав було обумовлено цими змінами; (V) використанням версії Послуг, що порушує права, якщо порушення прав можна було уникнути шляхом використання наданої вам більш нової версії Послуг.
НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ, ПОВНИЙ ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ DIGICERT ТА ПОХІДНИХ ВІД НЕЇ ВАШИХ ПРАВ НА ВІДШКОДУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНО ПОЛОЖЕННЯМИ ЦЬОГО РОЗДІЛУ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.
(b) Абонент зобов'язується негайно повідомляти DIGICERT про будь-які претензії в письмовій формі відповідно до положень цього Договору. У повідомленні про Претензії у зв'язку з порушенням прав необхідно (i) вказати виданий в США патент, авторське право або комерційну таємницю, в зв'язку з порушенням прав, на які пред'являється претензія, а також до яких Послуг вона може відноситись; а також (ii) вказати і в подальшому регулярно вказувати всі можливі інші звільняючі сторони, які Абонент повідомляє про претензії третьої особи, а також Послуги, які ці можливі звільняючі сторони надають Абоненту. Після отримання такого повідомлення DIGICERT має право витратити розумний час на вивчення питання про те, чи може претензія третьої особи підпадати під дію положення про звільнення від відповідальності, перш ніж приступати до вживання заходів по захисту. Щодо будь-якої претензії, по якій буде надано таке повідомлення, так само як і по будь-якій іншій претензії, що підпадає під дію положення про звільнення від відповідальності, DIGICERT має право здійснювати повний контроль вжитих заходів і повну відповідальність в зв'язку з захистом від претензій (включаючи відшкодування збитків в досудовому порядку), за умови що:
(a)DIGICERT систематично інформує Абонента про хід судового процесу або процесу досудового врегулювання, а також проводить консультації з Абонентом з питань, пов'язаних з таким процесом; (B) без письмової згоди Абонента (хоча DIGICERT зобов'язується не відмовлятися від дачі такої згоди без розумних на те причин) DIGICERT не отримує ніяких прав на врегулювання будь-яких претензій, якщо вони повністю або частково пов'язані з кримінальним переслідуванням, судочинством або процесом, або обумовлені покладанням на Абонента відповідальності за будь-які протиправні дії (будь то дії, що суперечать умовам договору, цивільні або інші правопорушення) або визнанням факту вчинення таких дій, так само як накладенням на Абонента стягнення у формі обов'язку вчинити будь-які дії або іншого негрошового стягнення; і (c) Абонент має право за власний рахунок взяти участь в захисті своїх прав, вибравши з цією метою представника на свій розсуд.

7. Обмеження відповідальності
ЖОДНА СТОРОНА НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИДИ НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ТАКІ ВИДИ ЗБИТКІВ, ЯК НЕДООТРИМАНИЙ ПРИБУТОК АБО ВИРУЧКА, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ МОЖНА БУЛО ПЕРЕДБАЧАТИ НАСТУП ТАКИХ ВИДІВ ЗБИТКІВ І ТОГО, ЧИ БУЛА ВІДПОВІДНА СТОРОНА ПО ДОГОВОРУ ПРОІНФОРМОВАНА ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК: (I) ПОЛОЖЕНЬ РОЗДІЛУ 2.4 (КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ); (II) ПОЛОЖЕНЬ РОЗДІЛУ 2.6 (A) (ЗОБОВ'ЯЗАННЯ DIGICERT З ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТІВ); АБО (III) ЗАПОДІЯННЯ СМЕРТІ АБО ТЯЖКОЇ ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю, ПОВНИЙ ОБСЯГ СУКУПНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЖНОЇ ІЗ СТОРІН ПО ВСІХ ПРЕТЕНЗІЯХ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ ДОГОВОРОМ, ОБМЕЖЕНИЙ ДВОРАЗОВИМ (2-КРАТНИМ) РОЗМІРОМ ВИНАГОРОД. СПЛАЧЕНИХ АБОНЕНТОМ КОМПАНІЇ DIGICERT ЗА ПЕРІОД В ДВАНАДЦЯТЬ (12) МІСЯЦІВ ДО НАСТАННЯ ПОДІЙ, ЩО ПОСЛУЖИЛИ ОСНОВОЮ ДЛЯ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ, І ПРИ ЦЬОМУ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ОДНОГО МІЛЬЙОНА ДОЛАРІВ (1 000 000 $). ЗА ВИНЯТКОМ ОБМЕЖЕНИХ ГАРАНТІЙ, В ЯВНІЙ ФОРМІ ВКАЗАНИХ В УМОВАХ НАДАННЯ ПОСЛУГИ, DIGICERT НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ІНШИХ ПРЯМИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ СЕРЕД ІНШОГО БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ, ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ АБОНЕНТА І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЇ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ХОДУ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ, ТОРГОВИХ ЗВИЧАЇВ АБО ДІЛОВИХ ВІДНОСИН. DIGICERT НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ПОСЛУГИ БУДУТЬ НАДАВАТИСЯ БЕЗПЕРЕБІЙНО І НЕ БУДУТЬ УТРИМУВАТИ ПОМИЛОК. В ТИХ ВИПАДКАХ, КОЛИ ЗАКОНОДАВСТВО КРАЇНИ ЗАБОРОНЯЄ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ВІДМОВУ ВІД ПЕВНИХ ЗАЯВ ТА ГАРАНТІЙ, ДЕЯКІ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИХ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ МОЖУТЬ НЕ ДІЯТИ.

8.Загальні положення
(a) Повідомлення. Всі повідомлення, вимоги та заявки на адресу DIGICERT, що стосуються цього Договору, повинні подаватися в письмовому вигляді (виключаючи електронну пошту) на адресу, зазначену в розділі «Контактна інформація» на веб-сайті, на якому Абонент придбав Послуги, з копією головному юристу компанії за наступною адресою: General Counsel - Legal Department, DIGICERT Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA.
(b) Повнота договору. Цей Договір (включаючи всі застосовні Описи послуг) (також включаючи Угоду з реселером DIGICERT, якщо Ви є Реселером) містить повний обсяг угод між Компанією та Абонентом по відношенню до всіх Послуг, придбаних на їх основі, і замінює собою всі зроблені і досягнуті раніше або одночасно з ними усні та письмові заяви, інтерпретації та угоди. Умови та положення будь-якого замовлення на покупку, який не включений в цей Договір або суперечить йому, не мають законної сили.
(c) Поправки і відмова від умов. Якщо інше не обумовлено нижче, зміна будь-яких умов і положень цього Договору, так само як звільнення сторін від обов'язку дотримання будь-яких умов цього Договору, допускаються тільки в письмовому неелектронного вигляді з відсиланням до цього Договору за підписами сторін; зміна і розширення умов цього Договору шляхом тільки оформлення замовлення або аналогічного документа з відсиланням на цей Договір не допускаються. Незважаючи на вищезазначене, Компанія може в будь-який момент переглянути умови цього Договору, якщо: (i) в цьому виникає потреба внаслідок застосованих законів або галузевих стандартів, включаючи, але не обмежуючись цим, будь-які зміни всіх перерахованих вище документів; (Ii) в цьому виникає необхідність з технічних причин, якщо такі зміни не знижують функціональні характеристики Послуги; (Iii) потрібно провести обслуговування, якщо такі зміни не знижують функціональні характеристики Послуги; або (iv) зміни робляться в інтересах Абонента. Будь-яка подібне зміна є обов'язковою і вступає в силу через тридцять (30) днів після її публікації на веб-сайті DIGICERT або відправки Абоненту електронного листа з повідомленням про цю зміну. Якщо Абонент не згоден зі зміною, він може в будь-який момент розірвати даний Договір, повідомивши про це DIGICERT, і запросити часткове повернення коштів за період між датою розірвання Договору та закінченням терміну дії Послуги. Продовжуючи користуватися Послугою після зміни, Абонент тим самим зобов'язується дотримуватися змінених умов і погоджується з їх обов'язковою силою для себе.
(d) Обставини непереборної сили. Жодна зі сторін не буде вважатися такою. що порушила свої зобов'язання за цим договором і не має права залучити іншу сторону до відповідальності за припинення, переривання і затримки при виконанні своїх зобов'язань за цим договором (за винятком зобов'язань, що стосуються оплати), якщо вони були викликані землетрусами, повенями, пожежами, ураганами, природними катастрофами, стихійними лихами, війною, терористичними актами, збройними конфліктами, страйками, локаутами, бойкотами і іншими аналогічними подіями, в розумній мірі непідконтрольними такій стороні, за умови що сторона, яка вдається до даного положення договору: (i) невідкладно повідомляє про обставини непереборної сили в письмовому вигляді; і (ii) вживає всі розумно можливі кроки до усунення наслідків дії обставин непереборної сили; при цьому у випадках, якщо обставини непереборної сили зберігаються протягом понад тридцяти (30) днів в цілому, будь-яка зі сторін має право негайно припинити дію цього Договору після письмового повідомлення іншої сторони про це.
(e) Застосовність. Якщо суд, якому підсудні відносини, що випливають з цього Договору, встановить, що будь-які положення цього Договору неприпустимі, протизаконні або не підлягають застосуванню по яким би то не було причинам, ця обставина аж ніяк не обмежить і не змінить допустимість, законність і застосовність інших положень.
(f) Відповідність законодавству. Кожна зі сторін при здійсненні прав і обов'язків за даною угодою зобов'язується дотримуватися всіх діючих норм і положень федерального законодавства, законодавства штатів і місцевого законодавства. Цим Абонент визнає і погоджується з тим, що на Послуги, а також пов'язані програми для завантаження або технології ( «Регульовані технології») поширюється дія норм, правил, ліцензій і законів з експортного контролю та торговим санкцій, і цим Абонент отримує повідомлення про матеріал, опублікованому Компанією на веб-сайті, а також зобов'язується дотримуватися викладених в ньому умов і додаткових обмежень експорту, яким можуть підкорятися окремі Послуги відповідно до застосовних Описами послуг. При порушенні Абонентом цього положення Компанія має право призупиняти виконання будь-яких своїх зобов'язань за цим Договором без попереднього повідомлення і без якої б то не було відповідальності перед Абонентом.
(g) Передача прав. Абонент не може передавати будь-які права, надані цим Договором, або сам Договір, повністю або частково, як за контрактом, так і в силу закону або на іншій підставі, без попередньої письмової згоди Компанії. В такому дозволі не можна необґрунтовано відмовляти, так само як і затягувати його видачу.
(h) Незалежні контрагенти. Сторони за цим Договором є незалежними контрагентами. Жодна зі сторін не є агентом, представником, співвласником або партнером іншого боку. Жодна зі сторін не має права на укладення яких би то не було Договорів в інтересах або від імені іншої сторони, так само як не має права брати на себе ніяких зобов'язань і інших обтяжень в її інтересах або від її особи. Кожна сторона самостійно несе свої витрати за даним Договором. (i) Застосовне право. Цей Договір і всі суперечки щодо наданих за ним Послуг регулюються і трактуються відповідно до кожного з наступних законодавств, відповідно, незалежно від протиріч до приписів закону: (а) для резидентів Північної і Латинської Америки - законодавство штату Каліфорнія; (Б) для резидентів країн Європи, Близького Сходу, Африки та Азії - закони Англії; (В) для резидентів країн Південно-Східної Азії, включаючи Японію, - законодавство Сінгапуру. На цей Договір не поширюється Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
(j) Вирішення суперечок. У максимальному обсязі, передбаченому законодавством, перш ніж подавати судовий позов або адміністративну претензію щодо спору, що зачіпає будь-які аспекти цього Договору, Абонент зобов'язується повідомити Компанію і всі інші сторони, які беруть участь в суперечці, з метою врегулювати спір шляхом переговорів. І Абонент, і Компанія повинні докласти всіх можливих зусиль для врегулювання спору шляхом переговорів. Якщо спір не буде врегульовано протягом 60 (шістдесяти) днів після відправки першого повідомлення, сторона може діяти відповідно до положень застосовного права, зазначеного в цьому Договорі.
(k) Версія англійською мовою. Якщо цей Договір переведений на мову, відмінний від англійського, то в разі розбіжностей між англомовною та перекладеною версіями у всіх випадках діє англомовна версія договору.

9. Додаткові положення
Розділ Конфіденційність відображає загальні положення політики конфіденційності DIGICERT, які доповнюються іншими положеннями, унікальними для конкретної Послуги. Більш детальна інформація наведена в застосовному Описі послуги в розділі Конфіденційність. Розділ Обмеження відповідальності відображає загальні положення політики обмеження відповідальності DIGICERT, які доповнюються іншими положеннями, унікальними для конкретної Послуги. Більш детальна інформація наведена в застосовному Описі послуги в розділі Умови надання Послуги. Якщо в Описі послуги прямо не зазначене інше, Послуга та будь-які програми, надані в комплекті з нею, можуть використовувати вихідні матеріали з відкритим вихідним кодом і інші матеріали третіх осіб, використання яких регулюється окремою ліцензійною угодою.

Частина III —ВИЗНАЧЕННЯ

«Сертифікат» - повідомлення, в якому вказані, як мінімум, назва або ідентифікатор центру сертифікації, що його видав, ідентифікатор Абонента, загальний ключ Абонента, Термін експлуатації Сертифікату, серійний номер Сертифіката та цифровий підпис центру сертифікації, що видав сертифікат.

«Заявник» - окремий користувач або організація, які відправили заявку на Сертифікат в центр сертифікації.

«Заявка на сертифікат» - запит від Заявника (або уповноваженого представника Заявника) в центр сертифікації про видачу Сертифіката.

«Центр сертифікації» або «ЦС» - організація, уповноважена видавати, контролювати, відкликати і оновлювати Сертифікати в межах ІВК. В контексті цього Договору в якості ЦС виступає DIGICERT і її дочірні компанії, якщо є.

«Положення про сертифікатнe практиre» або «ПСП» - документ, що містить інформацію про практику, якої ЦС або РЦ дотримуються при затвердженні або відхиленні Заявок на видачу сертифікатів, а також при видачі, постійному контролі й анулюваннs Сертифікатів. ПСП публікується в Сховище документів.

«Програма ліцензування сертифікатів » - варіант обслуговування, який дає Абоненту право використовувати Сертифікат на одному фізичному пристрої (« ​​Початкове фізичний пристрій ») і отримувати додаткові ліцензії на Сертифікат для (i) додаткових фізичних серверів або фізичних пристроїв, що захищаються Вихідним фізичним пристроєм, включаючи в числі іншого сервери, що захищаються підсистемою балансування навантаження до встановленого Сертифікатом; або (ii) додаткових фізичних серверів, на яких встановлені репліковані Сертифікати. Цей варіант обслуговування може бути Вам недоступний.

«Термін експлуатації» - період, що починається з моменту видачі Сертифікату (або з більш пізнього моменту часу, якщо він зазначений в Сертифікаті) і закінчується в момент завершення терміну дії Сертифіката або його відкликання.

«Програма захисту» - розширена програма гарантії, пропонована Компанією і описана в Сховище документів. Програма захисту DIGICERT називається NetSure Protection Plan; програма захисту GeoTrust і Rapid SSL називається GeoSure Protection Plan; програма захисту Thawte називається Thawte Protection Plan.

«Інфраструктура відкритих ключів» або «ІВК» - заснована на Сертифікатах інфраструктура відкритих ключів, регульована сертифікаційними політиками Компанії, яка забезпечує глобальне розгортання і використання Сертифікатів Компанією, її афілійованими особами, їх клієнтами, абонентами і довіряючими сторонами. Інфраструктура відкритих ключів DIGICERT називається DIGICERT Trust Network (STN); інфраструктура відкритих ключів GeoTrust і RapidSSL називається GeoTrust PKI; інфраструктура відкритих ключів Thawte називається Thawte PKI.

«Реєстраційний центр» або «РЦ» - організація, уповноважена ЦС здійснювати сприяння Заявникам в оформленні заявок на Сертифікати, а також в отриманні схвалення або відхилення заявок, відкликання або оновленні Сертифікатів.

«Довіряюча сторона »- фізична особа або організація, які в своїх діях покладаються на Сертифікат і (або) цифровий підпис.

«Договір з довіряючою стороною» - використовуваний ЦС договір, в якому викладено умови та положення, що регулюють дії фізичної особи або організації в якості довіряючої сторони (наприклад, Договір з довіряючою стороною, опублікований в сховище).

«Сховище» - збірка документів, розміщена за посиланням на сховище і доступна з веб-сайту Компанії, на якому Ви подавали заявку на Сертифікат, наприклад, www.digicert.com, www.thawte.com, www.geotrust.com або www.rapidssl.com.

«Реселер» - організація, уповноважена Компанією здійснювати перепродаж Сертифікатів або Послуг відповідно до умов цього Договору.

«Знак» - електронне зображення з товарним знаком DIGICERT і (або) Norton (або, в залежності від ситуації, з товарним знаком GeoTrust ®, Thawte ® або RapidSSL ), яке в разі його розміщення Вами на Вашому веб-сайті показує, що Ви придбали Послугу (Послуги) Компанії. Якщо клацнути це зображення, можна побачити, яку саме Послугу (Послуги) Компанії ви придбали і чи є вона діє.

«Ліцензійна угода про знак» - угода, яка укладається між Абонентом та Компанією, яке регулює використання Абонентом знака DIGICERT і (або) Norton (або, в залежності від ситуації, знака GeoTrust ® , Thawte ® або RapidSSL ), а також його зобов'язання щодо Знака.

«Послуги» - в сукупності послуга цифрового сертифікату та всі супутні продукти, переваги або послуги, які Компанія надає Вам у разі придбання Вами Сертифікату SSL.

«Сертифікат SSL» - Сертифікат, застосовуваний для організації сеансів обміну даними по протоколу SSL між веб-браузером (або іншим клієнтом) і веб-сервером, що здійснює шифрування.

«Абонент» —в разі індивідуального Сертифікату особа, на ім'я якого видано Сертифікат. У разі організаційного Сертифікату організація, яка є власником обладнання або пристрою, на яке видано Сертифікат. Абонент має можливість і дозвіл користуватися особистим ключем, який відповідає загальному ключу виданого Сертифіката.

«DIGICERT Trust Network» або «VTN» — інфраструктура загальних ключів Сертифікатів, експлуатована відповідно до положень про сертифікати DIGICERT Trust Network і забезпечує можливість видачі та використання Сертифікатів компанією DIGICERT, пов'язаними з нею організаціями та їх клієнтами, Абонентами та іншими особами.